Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

CEEPUS

ceepus logoProgram CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. Jest on skierowany do studentów i doktorantów pragnących część swoich studiów odbyć za granicą, w krajach Środkowej Europy. W ramach tego programu poszerzeniu ulega również oferta kursów realizowanych przez poszczególne Uniwersytety partnerskie, ponieważ z wykładami gościnnymi odwiedzają je profesorowie z poszczególnych uczelni.
Stypendia w programie CEEPUS obejmują szacunkowy koszt pobytu w danym kraju. Przydzielane są one albo na jeden semestr (4 miesiące) lub – w razie krótszych wyjazdów badawczych – na jeden miesiąc.
Informacje o miejscach stypendialnych i rozmowie kwalifikacyjnej na stypendium ogłaszane są w każdym roku akademickim.

Kto może wyjechać w ramach programu CEEPUS

O wyjazd ubiegać mogą się studenci studiów I, II i III stopnia oraz wykładowcy.

Wykaz uczelni, na które można wyjechać

Corocznie Instytut Religioznawstwa dysponuje inną pulą stypendiów. Ich liczba oraz lista docelowych uniwersytetów są różne w każdym roku akademickim. Należy zatem śledzić informacje pojawiające się na stronie Instytutu na bieżąco.
Poniżej znajduje się lista jednostek naukowych, z którymi współpracuje Instytut Religioznawstwa w ramach sieci CEEPUS:

 

Uniwersytet 

 

 

Jednostki partnerskie

University of Vienna                                                                                        Institute of Practical Theology
Department of South Asian, Tibetan and Buddhist Studies                                                                                                                    
Institute of Religious Studies
Charles University in Prague Institute of South and Central Asia, Faculty of Arts
Masaryk University in Brno Institute for the Study of Religions
University of Szeged Department for the Study of Religions
Károli Gáspár University of the Reformed Church Department of General Humanities
Babes Bolyai University Asian Studies Department
Comenius University in Bratislava

Department of the Languages and Cultures of the Countries of East Asia
Department of Comparative Religion

Co można robić na stypendium?

W ramach stypendium można realizować przedmioty wybrane dowolnie z oferty kursowej danego uniwersytetu, korzystać z bibliotek oraz pracować nad własnym projektem badawczym (np. pracy dyplomowej).

Przydatne linki

Strona główna CEEPUS https://www.ceepus.info/

Strona programu CEEPUS w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm

Aplikacja na stypendium

Kandydaci na stypendium są kwalifikowani w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Koordynator programu w IR
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.