Wi-Fi w IR

W naszym budynku działa bezprzewodowa sieć UJ.
Sieci dedykowane studentom to: UJ-edu oraz UJ-edu_1
Szczegółowe dane na temat konfiguracji przyłączanych urządzeń znajdują się na: http://www.uoks.uj.edu.pl/info/wifi/wifi.shtml